Nyheter

Endring av takster

  • 2022.09.24

Grunnet økt trafikk på indre området er det bestemt å øke takstene for passering. 

De nye takstene er: 

  • 50,- dagtid. 06:00 – 22:00
  • 100,- natt. 22:00 – 06:00

Det vil også bli markert bedre før kameraene for å prøve å hindre unødig trafikk inn. 

Vi minner om å bruke egne parkeringsplasser i kjeller og gjesteparkering for gjester. Det er ikke ønskelig at man bruker bilen unødvendig på indre område hvor barn leker. 


Informasjon om bygge- og anleggsstøy

  • 2022.08.18
Spunting i forbindelse med oppføring av boligblokker.
Antatt ferdigstillelsesdato 05.09.2022

Det skal utføres støyende arbeider i perioden 15.08.2022 til 05.09.2022i tidsintervallene kl.
07:00-19:00
 
Det skal utføres sterkt støyende arbeider i perioden 15.08.2022 til 02.09.2022i tidsintervallene kl.
08:00-17:00
 
Eksempel på sterkt støyende arbeid kan være: sprengning, banking, spunting, pigging, peling, bruk av presslufthammer/-bor, metallstøt, håndtering av steinmasser, saging i stein, betong m.m. og arbeider nærmere enn 50 m fra bygning med støyfølsom bruk. Arbeidsoperasjoner som genererer impulsiv støy regnes som sterkt støyende. Impulsiv støy er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund.
Det er planlagt støymålinger i forbindelse med de støyende arbeidene.
 
Vi skal gjøre følgende for å redusere ulempene:
· Vi vil planlegge arbeidene slik at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbar for de som blir berørt.
· Vi vil etablere faste pauser fra sterkt støyende arbeider.
 
Beskrivelse av pauser:
Pause fra 11-12
Ingen spunting etter 1700

Lyst å gjøre Lunden Hageby Vel enda bedre?

  • 2022.03.23

Lunden Hageby Vel ønsker å opprette en komite som jobber utelukkende med å sende søknader til forskjellige organisasjoner for støtte til forskjellige prosjekter og aktiviteter.
Atefeh var på møte i Startblokka hvor mange borettslag fortalte om hva slag støtte dem hadde søkt på og hva dem fikk av penger. Fler fikk støtte opp til 70%(!) av sine prosjekter. Dette var støtte for alt fra hagefester, solcellepaneler, sykkelparkeringer, planting av trær, osv… Det var ingen grenser for hva man kunne søke på og i Stor-Oslo så deles det ut 70 millioner kroner, hvert år!
Gjerne ta kontakt ved å sende mail til: Styret.lundenhagebyvel@outlook.com.
Ideelt ønsker vi å lage en komite på 3 personer som jobber hovedsakelig selvstendig, men også har kommunikasjon med styret.
Tusen takk! 😊


Ny parkeringsavtale med VestPark

  • 2022.02.14

Lunden Hageby har sagt opp avtalen med UniPark og VestPark skal ta over tjenesten. 

Gjesteparkering - Her blir det ingen endringer med tanke på 72 timers parkering. Nyheten her blir at du kan nå registrere dine gjester elektronisk eller bruk av fysisk parkeringskort dersom du ønsker å bruke dette. 

Registrer deg her for å velge hva slags løsning du ønsker: https://tinyurl.com/lhv-parkering

Dersom du ikke fyller ut skjema, så vil du motta 1stk parkeringskort. Du kan alltid registrere deg senere for elektronisk registrering, men da må du kontakte VestPark direkte. 

Frist for å fylle ut skjema: 20 februar.

VestPark tar over fra 1 mars - Gamle parkeringkort vil da være ugyldige. 

Indre område - Her vil dagens bom erstattes med kameraløsning og passering økes fra 20 til 30 kroner. Kontakt styret dersom du har HC kort. 
Betaling skjer ved bruk av EasyPark, Unum eller via hjemmesiden til VestPark: https://unum.vestpark.no 


Hundebæsj

  • 2022.01.21

I det siste har det kommet inn noen klager om hundebæsj i fellesarealet og rundt husene som ikke blir plukket opp. Da vil vi fra styret takke alle hundeiere som allerede alltid rydder etter seg som en selvfølge, og be alle om å være oppmerksom og å aldri unnlate å gjøre det.


Oppgradering av lekeplass

  • 2021.09.21

Om ca en måneds tid så vil hele lekeplassen få en skikkelig oppgradering hvor vi utvider lekeområdet for de små og mellomstore barn. I tillegg vil det komme en liten treningspark. Dette vil skape både trivsel og et alternativ til de eldre mens barna leker. 

I forbindelse med dette prosjektet har vi fått innvilget støtte fra Oslo Kommune på 200.000,-. 

Vi gleder oss! 


Ny hjemmeside

  • 2021.07.20

Lunden hageby har nå tatt i bruk en ny hjemmeside driftet av styret.com. Denne kommer til å bli mer aktiv enn den gamle og her vil man til enhver tid se hvem som er i styret og finne oppdaterte dokumenter som vedtekter og ordensregler. 


Info fra styret

Siste nyheter

Endring av takster
Grunnet økt trafikk på indre...


Informasjon om bygge- og anleggsstøy
Spunting i forbindelse med...


Lyst å gjøre Lunden Hageby Vel enda bedre?
Lunden Hageby Vel ønsker å...


Ny parkeringsavtale med VestPark
Lunden Hageby har sagt opp avtalen med...


Hundebæsj
I det siste har det kommet inn noen klager...