Styret

Navn Stilling
Gunhild Nibstad Styremedlem
Bjørn Wang Styreleder
Jostein Øyna
Sølvi Bennet Moen Styremedlem
Philipp Häflinger Styremedlem
Atefeh Sori Nestleder

Info fra styret

Siste nyheter

Fremdriftsplan nedgravet avfall
Hei,


Endring av takster
Grunnet økt trafikk på indre...


Informasjon om bygge- og anleggsstøy
Spunting i forbindelse med...


Lyst å gjøre Lunden Hageby Vel enda bedre?
Lunden Hageby Vel ønsker å...


Ny parkeringsavtale med VestPark
Lunden Hageby har sagt opp avtalen med...