Informasjon

Generell informasjon

Bompassering

Bommen som vellet har hatt for å komme inn på indre området har nå blitt erstattet med ANPR kamera. Disse fanger opp skiltene og man blir så fakturert for passering etter gjeldede sats.

Hensikten med kamera er å forenkle adkomst da myntinnkast er gammeldags. Videre ønsker vi at dette skal være med å redusere kjøring på indre området da det er mange barn som leker og skal føle seg trygge i hagebyen.

Er du beboer i rekkehusene og har HC-kort kan du søke styret om å bli fritatt bompassering. Søknaden sendes til styret med kopi av HC-kort. Styret kan til enhver tid trekke tilbake en godkjenning dersom man ser misbruk av HC-kort. 

Skal man flytte eller gjøre annet som krever flere inn og ut kjøringer i en kort periode, så kan man også kontakte styret for dette. Styret vil da legges inn et fritak for en kort periode. 

Styret vil ikke kreditere for passeringer, så det er viktig at man henvender seg FØR man kjører inn. 

Satsen for passering kan endres uten varsel fra styret.

 

Kontaktinfo

VestPark
Er du ny bruker/beboer må du kontakte VestPark for å bli registrert i systemet. 
De vil da avvikle evt tidligere beboer og registrere deg som ny bruker. 

Har du kjørt inn på indre området og er ikke registrert i Unum eller EasyPark så, kan betaling utføres her:
https://unum.vestpark.no 
Blir den ikke betalt via nettsiden eller App, vil faktura med fakturagebyr komme i posten.

Vestpark Telefon: 21 51 82 70

 

Fargekode til maling

NCS S 3000-N (grå)
NCS 3252 Y26R (gul)
NCS 7020 Y30R (brun)

Info fra styret

Siste nyheter

Fremdriftsplan nedgravet avfall
Hei,


Endring av takster
Grunnet økt trafikk på indre...


Informasjon om bygge- og anleggsstøy
Spunting i forbindelse med...


Lyst å gjøre Lunden Hageby Vel enda bedre?
Lunden Hageby Vel ønsker å...


Ny parkeringsavtale med VestPark
Lunden Hageby har sagt opp avtalen med...