Dokumenter og lenker

Lenker

Lunden Hageby Facebook side

Lunden 20

Lunden 24 - 26

Lunden 28 - 30

Lunden 32 - 36

Lunden 38 - 40

Huseierforeningen

 

Dokumenter

  • Referat Årsmøte (1)
  • Vedtekter og ordensregler (2)

Info fra styret

Siste nyheter

Endring av takster
Grunnet økt trafikk på indre...


Informasjon om bygge- og anleggsstøy
Spunting i forbindelse med...


Lyst å gjøre Lunden Hageby Vel enda bedre?
Lunden Hageby Vel ønsker å...


Ny parkeringsavtale med VestPark
Lunden Hageby har sagt opp avtalen med...


Hundebæsj
I det siste har det kommet inn noen klager...